دوره های آموزشی

دوره اصول مدیریت ارتباط با مشتری
اصول CRM

دوره آنلاین داده‌کاوی‌
به كمك زبان R

دوره داده‌کاوی‌
به كمك زبان R

دوره آنلاین داده‌کاوی با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سمینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

دوره داده کاوی به کمک نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

وبینارهای تخصصی

وبینار آشنایی با داده کاوی به کمک نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

وبینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

وبینار داده‌کاوی و افزایش فروش به
مشتریان

برگزیده های سایت مدام CRM

بیشترین نیاز کسب و کارها تحلیل داده های مشتریان است

۱۰ نکته مهم برای رشد و تداوم
شرکتهای مشتری گرا

نشست «هم آفرینی آینده CRM‌ در کسب و کارهای ایرانی» برگزار شد

داده های مشتریان گنج پنهان کسب و کارهاست.

تجربه پیشرفت مستمر با مدام پیشرفت

تجربه پیشرفت مستمر

دانش و استقرار اثر بخش CRM با مدام سی ار ام

تجربه پیشرفت مستمر