دوره های آموزشی

دوره اصول مدیریت ارتباط با مشتری
اصول CRM

دوره رگرسیون (Regression) و کاربرد آن در کسب و کار

دوره داده کاوی به کمک
زبان پایتون (Python)

دوره داده‌کاوی‌
به كمك زبان R

دوره داده کاوی به کمک نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سمینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

وبینارهای تخصصی

وبینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

وبینار داده‌کاوی و افزایش فروش به
مشتریان

وبینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش