دوره های آموزشی

سمینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

دوره داده‌کاوی‌
به كمك زبان R

دوره داده کاوی به کمک
زبان پایتون (Python)

دوره داده کاوی به کمک نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

دوره رگرسیون (Regression) و کاربرد آن در کسب و کار

سمینار سندرم نو پای
بی مشتری

وبینارهای تخصصی

وبینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

وبینار داده‌کاوی و افزایش فروش به
مشتریان

وبینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش

برگزیده های سایت مدام CRM

بیشترین نیاز کسب و کارها تحلیل داده های مشتریان است

۱۰ نکته مهم برای رشد و تداوم
شرکتهای مشتری گرا

نشست «هم آفرینی آینده CRM‌ در کسب و کارهای ایرانی» برگزار شد

سمینار طراحی کاریز فروش برای مدیران فروش برگزار شد