دوره های آموزشی

دوره داده کاوی به کمک نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سمینار مفاهیم کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

سمینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

پنجمین سمینار طراحی کاریز فروش برای مدیران فروش

کارگاه یک‌روزه هکر محتوا (بازاریابی دیجیتال به روش inbound)

چهارمین سمینار طراحی کاریز فروش برای مدیران فروش

وبینارهای تخصصی

وبینار مدیریت مشتریان کلیدی
(KAM)

وبینار داده‌کاوی و افزایش فروش به
مشتریان

وبینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش

برگزیده های سایت مدام CRM

بیشترین نیاز کسب و کارها تحلیل داده های مشتریان است

۱۰ نکته مهم برای رشد و تداوم
شرکتهای مشتری گرا

نشست «هم آفرینی آینده CRM‌ در کسب و کارهای ایرانی» برگزار شد

داده های مشتریان گنج پنهان کسب و کارهاست.